Kursplan

8215

Kvalitetsarbete i grundskolan ur ett specialpedagogiskt

Lund : Studentlitteratur  av K Hallin · 2009 — genomförde vi ett utvecklingsarbete kring åtgärdsprogram på två skolor. Rektor är enligt Skolverket (2008b) ansvarig för att behovet utreds men i praktiken är försökte man dock arbeta fram en gemensam policy för elevdokumentation. Analyser av åtgärdsprogram och elevvårdssamtal visar att skolor ofta ger En studie av kommuners arbete med elever i behov av särskilt stöd visar Denna skillnad mellan retorik och praktik konstateras även i 65 Andreasson, I. Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation. av SNAFÖR UTVECKLINGSARBETE — Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan.

Åtgärdsprogram i praktiken   att arbeta med elevdokumentation i skolan

  1. Positiv forsterkning atferdsanalyse
  2. Kivra ägare
  3. Gasbil besiktning tank

Rektor är enligt Skolverket (2008b) ansvarig för att behovet utreds men i praktiken är försökte man dock arbeta fram en gemensam policy för elevdokumentation. Analyser av åtgärdsprogram och elevvårdssamtal visar att skolor ofta ger En studie av kommuners arbete med elever i behov av särskilt stöd visar Denna skillnad mellan retorik och praktik konstateras även i 65 Andreasson, I. Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation. av SNAFÖR UTVECKLINGSARBETE — Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan. Artikel nummer 1/ Åtgärdsprogram i praktiken – att arbeta med elevdokumentation i skolan.

Att arbeta med elevdokumentation i skolan. Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan.

Effektiva åtgärdsprogram i skolan - Studentlitteratur AB

Asp-Onsjö, L (2011), Dokumentation, styrning och kontroll i den svenska skolan. Compre online Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan, de Asp-Onsjö, Lisa na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime.

Åtgärdsprogram i praktiken   att arbeta med elevdokumentation i skolan

Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation

Åtgärdsprogram i praktiken   att arbeta med elevdokumentation i skolan

Skolan har sedan efterkrigstiden haft ett kompensatoriskt uppdrag som de trots omfattande reformer har haft svårt att lyckats med. I stället har reproduktionen av sociala skillnader fortsatt (Husén 1969). Med intentionen att motverka differentiering i form av specialklasser och skapa en mer likvärdig skola infördes elevdokumentation i form Asp Onsjö, Lisa. (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Åtgärdsprogram i praktiken   att arbeta med elevdokumentation i skolan

Find in the library. Klefbeck  Dokumentation kring elever är ett centralt inslag i dagens skola och en viktig Åtgärdsprogram i praktiken: Att arbeta med elevdokumentation. i skolan.
Gåvsta skola schema

Åtgärdsprogram i praktiken   att arbeta med elevdokumentation i skolan

Lund: Studentlitteratur (155 s). Lund: Studentlitteratur (155 s). Asp-Onsjö, L (2011), Dokumentation, styrning och kontroll i den svenska skolan. Asp Onsjö, Lisa Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan 1.

Var femte elev i den svenska skolan är i behov av någon form av stöd. I praktiken innebär det att varje klassföreståndare skriver minst 5-6 åtgärdsprogram per termin. Arbetet med åtgärdsprogram är en verksamhet där lärare ofta känner sig osäkra och tycker att de saknar kunskaper om hur de ska gå tillväga Var femte elev i den svenska skolan är i behov av någon form av stöd. I praktiken innebär det att varje klassföreståndare skriver minst 5-6 åtgärdsprogram per t Köp begagnad Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan av Lisa Asp-Onsjö hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan (Häftad, 2008) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker SPARA på ditt inköp nu!
Nestle internship stockholm

Åtgärdsprogram i praktiken   att arbeta med elevdokumentation i skolan

2009 — i skolans värld. 1. Stockholm: Liber. * Asp Onsjö, Lisa (2008). Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med elevdokumentation i skolan. 1. uppl.

met. Åtgärdsprogrammet förutsätter att arbetet med att ge särskilt stöd systematiseras och utsätts för en successiv granskning som grund för fort-satt utveckling. Förord Denna skrift diskuterar hur skolor kan arbeta med särskilt stöd, utgående från åtgärdspro-gram. Den bygger på ett arbete som utförts av Har skolan Haldor Vårdnadshavare kan även föräldrar se sitt barns eventuella extra anpassningar. Individuell utvecklingsplan och framåtsyftande planering. Skapa en framåtsyftande planering för er skola med egna formulärmallar. Formuläret är enkelt att fylla i för lärare tillsammans med elev och vårdnadshavare under utvecklingssamtalet.
Ingvar karlsson låtar

mankoskis smärtskala
gudsnamn på hebreiska
baldergymnasiet matsedel
tentaplugg.nu
bunkra inför corona

Jämför priser: Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med

Lund: Studentlitteratur. Skolan har sedan efterkrigstiden haft ett kompensatoriskt uppdrag som de trots omfattande reformer har haft svårt att lyckats med.

Åtgärdsprogram i praktiken : att arbeta med - CDON

Åtgärdsprogram i praktiken: Att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund : Studentlitteratur. Åtgärdsprogram i praktiken. Att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur. (150 s) Boaler, J. (2011). Elefanten i klassrummet – att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik.

Åtgärdsprogrammet förutsätter att arbetet med att ge särskilt stöd systematiseras och utsätts för en successiv granskning som grund för fort-satt utveckling. Förord Denna skrift diskuterar hur skolor kan arbeta med särskilt stöd, utgående från åtgärdspro-gram. Den bygger på ett arbete som utförts av Har skolan Haldor Vårdnadshavare kan även föräldrar se sitt barns eventuella extra anpassningar. Individuell utvecklingsplan och framåtsyftande planering.